Σχεδίαση Ιστοσελίδας:  Αρης  Τσιατούχας (2016) Ομάδες Προσανατολισμού  Τομείς  -  Ειδικότητες    Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου. Οι μαθητές στην Α' Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα  Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής Η Β' Τάξη είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές παρακολουθούν κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα ττου τομέα που οι ίδιοι επιλέγουν. Η Γ' Τάξη είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικές Ειδικότητες. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας και τα οριζόμενα για την ειδικότητα αυτή μαθήματα γενικής παιδείας