Στόχος ένα διαφορετικό σχολείο Το σχολείο μας, κάθε νέα σχολική χρονιά, διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών δραστηριοτήτων προσπαθώντας να συμβάλει ενεργά στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, την δημιουργική έκφραση, την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση τους μέσα σε ένα ευρύτερο διαπολιτισμικό πλαίσιο, σε ένα σχολείο που θα είναι ανοιχτό προς την κοινωνία και θα αλληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον.   ©  Α. Τσιατουχας  2019