ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ . ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Η λειτουργία του σχολείου υποστηρίζεται από το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αθηνών.   . 2ο   Ε.Κ.   ΑΘΗΝΩΝ
Μετρητής επισκεπτών
  . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   . ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σχεδίαση Ιστοσελίδας:  Αρης  Τσιατούχας (2000-2019) Σχολική Ηλεκτρονική Εφημερίδα Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το Επαγγελματικό Λυκείο (ΕΠΑΛ) έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ  και  ΤΕΙ) Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία. Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δάφνης θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2018-2019 "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας" στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ